This contains a day-of-the-week program written in PostScript. Near the end of this file the line:
1995 calendar
can be changed to change the year for the calendar produced.

The cat image is from the original Princeton Pictures tape (does anybody remember 12" 2400 foot mag tape :-).


%!PS-Adobe

/PICV 450 def
/PICH 209 def
/MCOL 4 def
/LMAR 68 def
/LOFF 130 def
/COFF 15 def
/TMAR 400 def
/TOFF -90 def
/ROFF -10 def
/CPRH 350 def
/CPRV 25 def

%     ja fe ma ap ma ju jl ag se oc no de
/monlen [ 31 0 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ] def

/monnam [
	(January) (February) (March)   (April)  (May)   (June)
	(July)  (August)  (September) (October) (November) (December)
] def

% year jan1 dow
%   ----

/jan1 {
	dup /y exch def
	dup 3 add 4 idiv add 4 add
	y 1800 gt { %if
		y 1701 sub 100 idiv sub
		y 1601 sub 400 idiv add
	} if
	y 1752 gt { 3 add } if
	7 mod
} bind def

% row col name dohead -
%       ------

/dohead {
	dup /temp exch def
	stringwidth pop 2 CWID mul 6 COFF mul add exch sub 2 div exch LOFF mul add
	exch TOFF mul moveto temp show
} bind def

% col dow row roc dom doday -
%           -----

/doday {
	10 string cvs /temp exch def
	2 add ROFF mul exch TOFF mul add /vpos exch def
	COFF mul exch LOFF mul add
	vpos moveto temp show
} bind def

% year calendar
%   --------

/calendar {
	/years 4 string def
	dup /year exch def
	dup jan1 /jan exch def

	1 add jan1 7 add jan sub 7 mod 1 eq { %ifelse
		monlen 1 28 put
	}{
		monlen 1 29 put
	} ifelse

	/Times-Roman findfont 8 scalefont setfont
	
	/CWID (0) stringwidth pop def

	0 0 (December \(19xx\)) dup 10 year 1 sub years cvs putinterval dohead

	/dow jan 4 add 7 mod def
	/roc 0 def

	1 1 monlen 11 get { %for
		0 exch dow exch 0 exch roc exch doday
		dow 5 gt { /roc roc 1 add def } if
		/dow dow 5 gt { %ifelse
			0
		}{
			dow 1 add
		} ifelse def
	} for

	0 1 11 { %for
		dup MCOL idiv 1 add exch dup MCOL mod exch monnam exch get dohead
	} for

	/dow jan def
	/moy 0 def
	/dom 0 def
	/roc 0 def

	{ %loop
		moy 12 ge { exit } if
		moy MCOL mod dow moy MCOL idiv 1 add roc dom 1 add doday
		dom 1 add monlen moy get ge { %ifelse
			/dom 0 def
			/moy moy 1 add def
			/roc 0 def
		}{
			/dom dom 1 add def
			dow 5 gt { /roc roc 1 add def } if
		} ifelse
		/dow dow 5 gt { %ifelse
			0
		}{
			dow 1 add
		} ifelse def
	} loop

	0 3 (January \(19xx\)) dup 9 year 1 add years cvs putinterval dohead

	/roc 0 def

	1 1 monlen 0 get { %for
		3 exch dow exch 0 exch roc exch doday
		dow 5 gt { /roc roc 1 add def } if
		/dow dow 5 gt { %ifelse
			0
		}{
			dow 1 add
		} ifelse def
	} for

	year years cvs pop

	/Helvetica-Bold findfont 20 scalefont setfont

	2 CWID mul 6 COFF mul add LOFF add years stringwidth pop sub 2 div LOFF add
	5 ROFF mul moveto years show

} bind def

% picture
% -------

/picture {
	200 250 scale
	/buffer 1 string def
	132 140 8
	[132 0 0 -140 0 140]
	{ % image
		{ % loop
			currentfile read { %ifelse
				dup 96 gt { %ifelse
					113 exch sub 15 mul
					buffer exch 0 exch put
					buffer exit
				}{
					pop
				} ifelse
			}{
				0 string exit
			} ifelse
		} loop
	}
	image
} bind def


% main program

gsave
	PICH PICV translate
	picture
qqqpqqqpqppqpppppqppppppppppppppppppppppppppnlkihfdbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadgmpqqqqqqqqqpppppppppppppnjeda
qqqqqqqpqppqpppppppppppqqppppppppppppppppppppomljhgcdbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafimpqqqqqqqqqqppppppppppppokgda
qqqqqpqpqppqpqqpppppqppppppppppppppppppppppppponlkigecdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadgjnpqqqqqqqqqqppppppppppppokgda
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoomlkihefcbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeilppqqqqqqqqqpppppppppppppokgda
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppponmlkjigefcddbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabfhknpqqqqqqqqqpppoooppppppppokgca
pppppoppoooopooooooppooooooooopppppppppppppppppppooonmmlkjiihgeeffcdcdddbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabfhloqqqqqqqqpponmlllmoppppppokgca
oonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooppppppppooooonnnmmllkkjihhgeffffccdddbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabfhlopqqqqqppnmmlkkjjilopppppolhca
mmmmmmmmmllmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmnmnnnnooooooooooonnmmllkkjjiihhggeecfcfccdddbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcgjmppqqqpnmmlkkkkkkjhkoppppolhca
llllkkkkkjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllmmmnnnnnnmmllkjjihgeefffccddbbabbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabfhjmpqpommlkkkkklllkijmppppolifb
iihhhhhgegggggggghhggggggggggggghhiijjkklllllkkjihgefccdbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabfgjnpomlkjkkkkkllmlkikopppolhfb
ffccccccghiihgeefdddccddddddddccffeeghhiiiiiiihgefcddbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcgkmnmkkkkkllllmmmlijnpppolied
aaaaaaafhjjkjjihecbaaaaaaaaaaaaabbdccffeeeeeeeffcdbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadeiklkkkkkkkllmmmmljjlpppomied
aaaaaabgijkkjjijihecaaaaaaaaaaaaaaaabbddcdccddddbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabcgikkkkkkkjjkllnnnmkjlpppolied
aaaaaafijkkkjjjjjjjhebaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadfegijkkkjjijjjjklmnnnljkoppomjed
aaaaaafjkmlkjjiiijjkjgcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabddcfffffccdbaaaaaaaaaaaaaaaaabdcfhijjkkkkjjjiiiijjkmmnnmjkoppomjed
aaaaaafjlllkjjjiiijjjjjeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbdccccffffegghiiijiiiihhggggeefccfffeeggghiijjkkllkkkjjjiihiijjlmnnmkjnpppmjgc
aaaaaagkmmlkkkjjjjjjjkkjhcaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbddddccffegghhhiihjjkkkkllllllkkkkkkkkjjjjjjkllllllllkkklkkkkjiihiiijjklmnomkjnppomjgc
aaaaaahkmmllkjijjjjjikkkkifaaaaaaaaaaaaaaaaabdccffeegghiijjjjkkjllmmmmmmmmnmmmmmmnnmnmnmmnnnonnnnnlllkkkkkjjiihhhijkllmnonljmpppmjgc
aaaaaaikmmmmkjjiiiiiikkkkkjgbaaaaaaaaaaaaabdcfffghhiijjkkklllllkmnnnnnnnnnoononoooooooonnooopppoommlllllkjjjihiiiijklmmmnnmjlpppmjgc
aaaaaailmnmlkjiihghhijjjkkkkidaaaaaaaaaabdcfeghhijjkkkkllllllmmlnnnnnnnnnoooooooooooooonnoopppponlmllkkjjiihhghiiiijkllmmnmjkopomjgc
aaaaaahlnmmmjjihhhhgiiiijkklkgdaaaaaaabbcfeghijjkllllmllllmmmmmmnnnnnnnnnooooooonnnnnnnmmnnooopnmmlklkjiiihhhggghijjjklmmmmjjnppnkhf
aaaaaahlnmlkjiiggeeeggghikkllkifaaaaabdcfghijkllmmmmmmllllmmnnmnonnmmmmmnnooooonnnnnnnmllllmmnnmllllljjiihggggghhhiijjjkmmmjimppnkhf
aaaaaahkmljiiiheeefegeeghjklllkjebbddcfgghjkllmmmmmmmmmllmmnnnmnonnmmllmmnoooonnnnnnnnlkjjkkkkllllllkjiihhgggggghhijjiiiklliimponkie
aaaaaagklkkiiihhgggggeeggghjlmmljhefeehghiklmmnnnnmmmmmnnmmmmmlnnnnmmmlmnnoonnnnnnnnnmljjjkkkkklmllkjiiihgeeeegggghiijiiikkiimoomkig
aaaaaagklmkjjjjjjihhhhhhhhhiklmmlljihhhhhijklmmmnnnnmmmnnnmmlljlmmmmmmmnnnmmnnnoooonmmlkklmmmmmmmmlkjihhhgeffffffeegeghijkjhjmoonlig
aaaaaafjkkjjjjkkjihhgggghhhiijklmmlkjiijjjjjkkllmnnnnmmmmmllkjjklmmmmmmmmmllmmnonnnnmmllmnonnmnnmllkjihggeefffcccffeeeegikjhjmnnmljh
aaaaaacillkkjjkjihggeeeeghhhhijkmmmmklmnnlkkklllmmnoonlkjjjjjjilllllmllllkkklmnnnonnmmlmnponnmnnmkkjjihgeffcfffffeeggghijjjijmnnmlki
aaaaaaaillljiijkkihggggggggghiijklnnmmoppomlllllmnnnnnmkjhijkjjlllllkkkkkkjjjlmmnnnmlmlnopoonnnnmljjihhgggggeffffffeghiijjjikmnnmmki
aaaaaaaimmkjjjjjheegggggghhgghhijknommnpppnnmmmmnnnoonmlkjklmlkllllkkkkkllkjjllmmnnmllmnpoonnonnlkjjjhggeeeeeegggeeghiiiiiihknnnnmki
aaaaaaagklkiggeeefeeggeeggeegghhikmnnmmoppponmmmnooooonmlklmnnkmlllllllkllkkkllmmmlmmmmoponnnoonkkkjihgeefffcffeeeeghijihihhknoonmki
aaaaaaaejkiheffefcccccdcfeegghhijjlmnnnnoppponmmnoooooonmmnnnnkmlmmllllllkkkkllmmllmnnnppnnnoonmlkkjihhgeefcccccccffeeggegghlnooomlj
aaaaaaafhihggfccdbdcddcfeggghhiiiikmnnnnnoppponmnnooppoonnmlmnlmmmnmlllllllllllmmnnoooooonnoponmlkihihggeefffffffeeffeefeeeglnooonlj
aaabdfeeghhhgggeffffffeffffegghiijklnooonmopppoonnnnooonnmmllmllmlmmllllllmlllmmnnopppnnnoooponmkjihhhhgegeeeeeghhiiihhhhghjmoooonmk
abcegiihhiiihiiiihheeffffeeegghhijklnoppnmpppppponnnmnmmnmmlmmkllkllllllmmmlmmmnnoppppnmmnooponlkjiihghhhhhiiiiihhhjjiiiiiklmoooooml
cehjkllkiiihhhihgefccccfffefffghhiklmoooonoppppponmnmmmnnmlllnklmlmmllllmnmmmmmnoppppponmnnooomlkjihhhhhgiijjjkkjihhiiiijjmnmooooonm
hjllmmmljhjiheeecccdcffcfefcfgiiihiklnonoonmopppommmmlmnnlkjlnlkmlnmmkklmnllmmnmnoppppoonnononmlkjhhgggggghhhhiihhhggghiklmnmooooonn
klmmmmmlkhggefeggggegghhgeeggggghhiklnnnoonnppppnmmnnmmnnlkklnlkmlmmlklmnnmnnnnnnppppoopoooooonmlkiihgeffffffeefeeeeeeehjlmnmopoooon
mmmmmmlkjhegggghhiikkjihggggeegggijklmnnnnooppponmmnnnnmllkllmlkmlmnmlmmooonnnoonopppooppppoonnmlkjihhgeffccccccfcffeefehklnmnpooooo
lmmmllkkkljjiihijjiiigeffffffeeggiijlmmnnoopppoonnnooonmlkkmlllklmnnlmonooonnnoooooponppppponnnmlkjjihhggeeffffccccccccceikmmnoooooo
nmnmmmmmmoljhgefffffccccdcccffgghiijklmnnoooonmooonoooonlklmlmllmmnnklmoppooooooooooonoppponnnmllllkjiihhggeegeegeggeeefchijkmoooooo
nnnnmmlkklkjgfcccffcdddddcfeggihhiiiklllnoooonmnnnooonnnmmmnmnmlmnmollnooooooooooppponpponnmmlkkkkkkkkkjjhggghhiiijkjjigejlllnoooooo
nnnmmmlkkmmkhfegeefffffeegghiiihhiiijllkmnooonmmmoooonmnnmnmnnmlmnlonmmoooooppooopoponpponmmlljiiijjkkkkjihhhhhikllmlljhgkmmmooooooo
nnmmmllklmmkgfeggghhhhghhiiiiiihhhhghkllmnoonmmnopoooommmmlmnnnknomnnmmnonnoppppnononnpponmllkjiihijkkkjjiiiiijjkllllljhgkmlmnoooooo
mmmmlllklnljghkkkllkjihhhghgghiiihhhhjlmmmmmmnnppooooonmmlklonmkmommmnnnonnnooppnonnlnpoommmmljihhhijjkiihjjiijllmmlkkjggklklnoooooo
nmmmllkkkmnkghkmnnnmkiihhghhggijjijjklmnnmmlmnpppnnnonmlkjjlomnlmnnmlmnooooooopooonmmnponnnnmkjjjkjihhghhhhhiijlllmmmljggkkklnoooooo
mmmllkkjjmnkgiklmnnmkkiggggghhhhijjkllmnmlmmlnpopoonmlkmlkjkomnlmmnollmmnonnpppopoonmnppononnmllllkihgghhggghijjkkkllkjhillklnoooooo
mmlllkjiikmlhhjlmmmmkiiiggggheiijkkkllmnmlmnnoooonnmllkmlkjlnlmmlmnnmlllmnnmnppponnnmnppoonnonmlmlljiiiihhhhijihhiklllkkkmnllmopoooo
mmllkjihghjlijkkmllljjggiiheeagiikmlkmlnnnmnnonnonmmlkkmkklnnllmmmlmnmmllnnmmooonnonnoppnmmnonnlmmmlllkjijjijiheehjlllmnnoomlmooppoo
mmlkkihgghkmkhjiijjjjjiihijiiikljklnmnmnooonmonmonmnmljkjkmonllnmnnoonmllnnnnponnopnnooonmmnonnmnnnmmmmkjkjjjihhhijmmnoopppomlnopppo
mllkjiheehknmjjjihhhiiiiijjjjkmnnjkmnonnoooonoonnonmmlkkjmnomlmonmnooonmlmmnopooonnonooonnnnnonmnnnlmmmlkkkkkjjiikmnooooppoonlmnoppo
llkjihgfehlonlkkkihhiijjijlkjkmmnkjlnonmnnoooooonoonljkklnnnmmmnnnnooonnmllmoonpooooopnnnnnnonmmmnnmmmmllmlllllkklmnopppoooonllmopoo
lkjihhefehlonlllljijjkkjkkmmmmmmlkkklnmmnmonpponnonnkiiklmmlnmmnonmonoomlkkmonnppooponnnnnnnnmllmnnnmmmlmmmmmmllkklnopoooonnnmllnooo
lkjiheffgknppomkjkkkklllllmnmnnllklllnlmnnonoonnmnmkihikmmmlnmlnommnmnomkjjlnnnpoooponoonnnnmmmlmnnmnnmnnllnnmlkkklmoooonnnnmmlllnoo
kjjhgeceimooonmlkjjjklmlllnnnnmmllmmmnnlmoonnommmmliiiilnomlmklnommnlnomjihknnnoopoonmnnnmmnmmmlmnnmnnnmmlmnmllmmmmnnnonmnnnnnmllmnn
kjihefcgknopponlkkjklmnmlkmmmmmlnmmmnnnmnomnoommmlkkjiilmnnmlkmmnmnomnomjiilnnnooopoolmmmmnmmmmnmmmmmnmlllnnmmnnnonmmmmmmmmnonnmllnn
jihgfcehlnopppoljjkjmmnnmmmlkklllkmlmommmmknpommlmmmmkiklmonnllnmlnonoomkikmommoppponlllmmmmoonmmllllllllmonnonnnnmnmmmlmlllmmmmllmn
jiheccejmnoooonnlklmooonkmnmkkllkkkkjmmlmmlnppnmklmnomkklmooolmnnmopoonlllmnnllopppnnlklllmnonnmmllllllmmmnnnmmmnnmmmmmmlllllllmllmn
ihgfcfhlnooooonmnlmmoonmkkllllmmmmlkikllmmknppoljjlnonlkklooomnnnopponlkmooonklopppnnljjkklnnnnmmlllmmlllmnmllmmnmmmnmmlklllllklllmn
iheccgknooonmmoonmmmmnmmlkjkklmnonmljijlnmknppnkhijmnoljjmooonnnoooonmkknooomkloppoonljjjjlmnnnnmmmmmllllmmllllmnnnnmllkkklllkkkklmn
hgfcejmonnnmmmnoonlmnlkllkkljklnonnkjgiknnmoppnjhikmnomiknpppoonoooonlklnopomkkoppoonmjiiilmnooonnmmllkllllllmmmnmnnlkkkkkjkkkjjjkmn
gefeilonmmmmmnmnnonnnnlkklkmnmmnnnmkkhgjlonopppjghlnonmjkmpoooonoooomlmooponljkopppomljhhjlmoooooommmlllkkllmllmmnonmlllkkjjjkkkjklm
geehknnmmmmllmmlmnnmmlkklllmnnnonnmjhegijmoppppjegknonmjjlooooooooonlknpppomkjkopppomkihhilnooooonnnnnlkkkkllllmnoonmlklkjjjjjkkjjjl
eeeilnnmmmmmmmmmmmlllkjjlmmlmnnooomjgfeijlopppojeginonnkiloomopoponnlknpppomjjknpppomkjihikmoooonmnnmmlllkklllllmnnnmmlllkjjkkjkkjkk
efhkmmmmmmlklmmnnmlllklkkllllllmnookeccgjmoppppjegilnnnmkmoommpppomnlknooooljiknpppomljjhhjmoooonnmllkkllkkkklmmmmmnnnmlkkkkkkkkkkkl
cfilmmlllkkklmmnnmkjjjjjjkklmmmnnonlhefgjmopppniehjmnonnmnnnnoppponollopooomjjknppppnljihilnoonmmmlkjkjjjjjkkklmlmnnnmllkkkkkkjjjkkl
cfilmmmllkklmnmmmllkjkjjiijklmmmmonkgeehjmopppniggjmooooonmnonpppnnolmopoonljjkmppppoljhhjmoonmmlkjjjjjjijjkkklnnmmnmllkkjkkkkjijjkk
dejmmllllkjllnnlllmllkjkkkkjllmmmnnliefgknppppmjhhjmnnoonmmmnmnoonmmlmoponnlkjkmppppomjhijmnnmlmljiiiiijjjjkkkkmmmmmmmlkkkkllkjjjjjk
dekllllmmkkklllmmllnljhiiiijjmnmmlkjiheeimpppoljijlmmmnnllmmmlmoonlllnoonmmkkkkmppppolihiklmmmmlkkjiihhiihghjklmnmmlllljkkkkkkjjiijj
chllmmmmmkkllmlmnmkkjkijjjjklllmmlkjigegilpppokjjklmkllljkmmllloonmkklmnnmmlkllmppppnkiijlmnooonmmmllkjjjjjikkllmnmmllkjjjjkllkjiiij
ejmmmmnmmlllllmmmmlkkkkkllmnoooppponmjhghkopppmlkkmmlllkjklllllmnmlkjkmnnnmmlllmppppmkjjmopppppppppppomkjjjkkmmmlmmmlllkjjjkklkjjjjj
ejmmmmnmlllkkmmmmlllllllmnppppppoppqqpmjiknppnnnmlnnmnmkikklmkklmlkkkknonnnnmlmnppomklmopqqqpppooooppppnlkjklmnmmmllllkllkklkkkkkkkj
ekmmmnnnllllmlmmnmmmmmmmnpqqpnmlmpqqqqqpnllnommnmmmnppnliijlkjikkllkjjlnnnoonmlmnnmlmopqqqpokjnomlkmoppponlmmnnmmmlmmlllkkkklkkkkjkk
eklmmnmmmmmnnnnmmmnnnmnpppqpmkgkmpqqppqqqonmmklllnmoppnmkkjklkikklljjklmnoponlkllllnopqqqppolkopnjijlpqpnlklmnnnnnnnonmmllkllllllkll
gklllmmmmmmnnnnnmononnmnoppnkhclopppoppqoponlkkklmnpppmllljjkkjkklljjkmmnoponkjkklnooppppoqppnppojhhjnpplgikkllmmnnooponnlmlllllkkkl
gklmmmmlmmmmmmnmmnnnmljjnnpkjhhlqooplqqqppnnmmjiilmoppnlmljkjlkllljijlnnooonlhhilnnnmppqppqqqqqqpiihilppkehikkkkkkmnmnooonnnmmmlkkkm
ekmmmlmmmnnnmlkkljkkiggjnmpjihgnpopqpqqqqqnmmmmiegilopnmmjjkjkjklkjijlmoponkhdcioonmloqqqqqqqqqqoiihhlpoigghijjjjjjklmnnonnnnnmmlkll
glmmmmnnnnnmmlkjjijjhgeeknpkgggkqpqqqqqqqpmmlmmnhceinpnmlkkkklkkkkjjklmooolhdacmpolkkmqqqqqqqqqqnhhhinplefghiijjjjjjkmmmnnnmmmmmlkkl
gkllmmmmmmmmlkjiiiijjiecinplgghjqqqqqqqqqpllllmplbbeloomlkkjklljkkkjklmnonjdaaepqpkiijpqqqqqqqqpjgghkpoicfeijkkjjkjiklmmmnnnmmmmlkkk
glllmmmnnnnlkkjiijihjiecckpphghipqqqqqqqqnkjlknppdadjnnmllkkklljkjkkllmnnnhaaaipqpmijimpqqqqqqqmhghjnpkecehjjklkjkkkmmmnnnnnnmlllkkk
ilmmmmnnnnnmkkkjijkihgefceoqlfgjkqqqqqqqpkjikjoppeaajmnmllklmlkjkklkkkmnmlfaaalqqqpjjjjnqqqqqqoihhjnpmfdfhjkkllkkllmnnmmmmmmmmlkkkkk
ilmmnnnnnmnnmlkkkklkigffbdkppifgjmpqqqqpljiijmpqqhaailmmlkkkljkkkklkjjlmmkcaadmqqqqokjjknppppmihhloplfbfhklmmmmmmmnnmlkllmlmlkjjiijj
jlmmmmmnnmmmmnlmlkklkiggfbcjppjfgiknpomkihgilppqpiabgklmkjkjkjjkjklkjiklllfaafnpqqqqolkjklmliggjnpojfcgjkmmmmmmmmmlllkkllmllkiihhijk
kmnmmmnnmmmmmmlllmmmmmjkiebdiopnjeegiihhhhjmppqqpkbdgklkiikkkkjjkklkijklljfaahopppppqpollllmllnonkeehjlnnoonnmmmmmkkkklmmmkkiiihhikk
kmnmnnmmmllmnmmmmmmnmnmmljhgcdjnppnkihikmoppppppnlfdgjiihiiikiihjjkjhijkkiebdjooppnmooppppponlihhiknooonoonnmnnnmkjiklkllkkjihhhhikk
kmnmmmmmllmmmmmllmmnnononnlnkieffhklmnoooonljknonmhcikiiiiijjigghijighjkkkhegmoopojdcddceeeefgkmnnooooooonnnnnnmlkkkllkjjjjhggghikll
klmmlllkkklllkllllmmnooooononnmkigcdddddddbbbclnmnjhkkiiiiijiihgghhgggijkkjiknonnmhbaaaaaeikmnonnnooooooonnnnmmmllmlkjjjhhhggggiklll
jlmkkkkjjkkkkjlmmmmmmmnnnoooooonnnlkhdaaaaaaacikmolklkjjjjjihhghhggeggghikklmoomkkifabdgilnoooonnnnnonnnnnnmnmllmlkiiijihhggghijllml
ikkjjiigghijjjjkmmmmmnnnnonnnnnnoonnlkihebaaaegjmnnmmmmlkjhhggegggggggghiklmmpomkijhegjlmmnonnonnnnnnmmnmmmnnmllljihijjihhhiiijkllmm
ijkkkjiihhiijkkklmlkmmmmnnmnnnooonnnmmlljgfdeeiilmonnmlkjiiheefegeegggghhjlmnoomljjjijkmnoooonnnmmmmlmmmmlllkkkkjiiikkkjijjjjkkmmmmm
hijkkjiiiiijjklllllmmmmmmmmnnnonnnonnnnljigeghijlnpnnljiiiheccffgeffgghhijjlnomllkllklmnooooonnooonmmlllllkjjkkjhhjllllkkkkkjkkllmll
gijkkjiiijjjkklmlkklmmmmmmmonmmnnlnnonnnmlkjihjkmnonmjiihhgcccccccccfghhijjlnoonmllmlmnooonnoooononmmmmmmmllkkkiijlmmllkkkkkkklmmmll
gijkklkjjjjjjjklmmkjlnmnnmoonnnmkmnnnmnnmkklkkmmnonmkhggggfccccccccffghhiiikmnonnmllllmnnoooooonnmmnmmnmmnnmkjiikllllllllkkkklmmmlll
ijjklllkjjjjkkllmmljiklmmmmnnnmmnnononmmmmlkllnmmnmkjhggeeffffcccccfeehihhikmnnnnnmmmnnnnnnoonnlllmmmmmlkklkjjkklllllkkklkklmmmmmlll
jjjkkllllkkkklmmnmmmkijkkkklmmllmmnnnmmllmlmmmmmmmlkjhhggefffcddcccfeghihijlmlmmnnnmnnmmmnnoonmlkmmmljjkkjkkkkllllkkkkjjjkllmllkkkkl
jjjijklmmlkklmnnnooomjiijjjkljjjklnnnnnnmmnnnmmnmkkkjiihhgeefcdccffeegiijjklmlklmmmmnnnmmmmnoonmmllkkkklllllllkkkjjjiihhijkkkkjijjkl
jiiiijkklllllmnnooponmljjjkllkjjjlnnnommmmnmmmmmjijjjihhgghgfcccfeeeeghhijkklljkmmmmmmnmmlmmnnooomkhhjmmmmlkkkjijijjihgghiijkkkjkklm
jjiiiijklmmnnmnooooonnmllklllkklnnonmkklnnnmmlkkiikjiighihhefffegggghhiijklkjkiijkkllklmmmmmmnooonlkklmmlkkkkjjjjjjihhhjklmmmlllllll
kjjiiiijkklmnmnnnnmmmllllkkllkmmnnmlllmnonmlllkihijjjiiiihhgeegghhhiijijklmkjjiiijjjkkllmnnnnnnmmnlllllkkjkjkjjjjjjkklmmmnmmllllkkkk
kjjiiiiijjklmmmnmlllkkjjjjjkllllmmmmmmoonmmllkkjhiiijjjjihiihhhhiijjkkkklmlkjihhiiijkkkkmnnnmnnmlllllllkkkkkkkkllmnnnnmmmlkjjkkjjjjj
kkjjjjjjjijkllmmmlklkkjjiijjklllmmnnnnnnmlkkjiijiihiiiijjjjjijjjjllllmlklmljiihiiiijjkkkkmmmmmmmkklmmllkkkklmmnnnnonnmkjihhhijjkkkkk
kkklkkkjjjjjkkkkllkkjjjjjiihiijlllmnonnmmlkjjjjiihgghiklmnmllllmmnnonnnlkljighhgghjklmmmllmmmlklklmmlkjjkllllllkkkkkkjiiijjklllllkkk
lllllkjjjiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhijkmnnnnmllllkjiheehilnooponnnnoppppooooljihffefehjklnnmmmnnnmmmmmlkkjjjjjjjjkklmmmmllllllmmmmmmmlll
lkkkjjiiihihhhhhiijjjjjjjkkjjiiihhjlmnnnlmmmmkihecfilnooonnnmmnoppppooopokjebbdfehjjkmmnnnonmkjijjjjijjklmnnnnnnnnnmlllmmmnnnnmmmmll
kjkkkjjjjjijiiiiijkkkkkllkllkjiihikmmnommnnmmkjifddfknnnmmmlmlmnoppnmnnpomibaadeilllmnoomlkifcccehhhjjklmnoonnmmmmlllllmnnnnnnnmmmml
kkllkkjihhhhhhhiiijijjjjjhjjjjjjhijkklmmnoonmmljecbbejmnonnnnnmnoppooooonjfaaadejmmmlmljgfcffegeffgijjklmllkjjjjklmmmmnnmnnnnnnnnnnm
kkkjjiiiihhhhggggeghggghhhhihhgeffeeeghghjkkllkiecaabchknpponnnnooppppokgbaaaabcgjkjhhgghhhhihhegghjjjjkkkkjjjjkllmmmmmmllllllmnnnnn
kkkjjiiiiihhhggggggghhhiiiijjkjigfcegeghgfeeghgecdbaaadfhlopoooooopqpnicaaaaaabddfeegghiiigfccehjjkmmnooooonnnnooppppooonmmlllllmmnm
kkjijjiiiiihgghihhhhiijjiihiihhgefccccfehhhijihggcbbaaaabfjopnpppoppleaaaaaaabdcfefehjigfcffeghknoppppppppppppppppppooooonnnnnmmmmnn
kjjjjjjjiiiiiiiihhhhhihhhhhijjkkjihgcddceeghijiiiecbaaaaabckoppppppmeaaaaaaababdeefcfccddcfeehknppqqqqqppppppppppooonnnnnnnmmnnnmmnn
jkkkjjjjiijjjiihgggghhhijjjjjjjjjjiiheeffcbcccdcdbaaaaaaaabemppppppibaaaaaaaaaaabbabddddffcfhkoppqqqqqpppppooonnnnnmmmllllllmmmmmmmn
kkkkjjjjjkjjjiihhhhhhhiikkkkmmnnnnmljhfdddddbbaaaaaaaaaaaabdgmpqqpkedbaaaaaaaaaabbbbddddfegknppqqqqqqppponnmmmmmmmmlllkkkjjkkkllllmm
lllkjjkkkjjjjjkjihhhhijlmmmmnnnmljihhhgfcbbdbbbddbdbbbbbdcfcdflpplefecdaaaaaaaaabcdaaaabdehkopqqqqqqppnnmmmmmmmmmlmkkkkjjiijijjkklll
llkkkkkkkjkkklkjiiiiiijklllklllllmmmllkjgcbaaabbbbccddcffffcceilligegffcdbbdddbbbbbbbdcehknpppppppppnnnnnnnnnnnmmmlllllkjjjiijjkkkkk
lllklllllllllllkjiihhijkllmmmnmmmnnnmlkjigcdbbbbbbddcddcccffghjlmkigeefcddbddddbddcfeegiloppppqqqppommmnnoooooonnnnnnnmmlkkjjkkkjjjj
llllmmmmmmmmlmllkjhhghikllmmmmmmmnnnmlllkkjgcdccccfffcffeeeehjmoomkigggffcdcfeeeegggggjmppqqqqppppponnmnooopoooooooononnmlmlkjklkkkj
mllmmnnmnnnnnnmlkigeegiklllllllmmnonnnmllmljeffccegeeeeghhhhjlnopnmljiihhhiggiijjhhhhjlopqqqqqqqponmnnmlmnoppppppoonnnoonmmmmlklkkkk
mllnnnnnooooonnmkigfeghjklklkllmnooonmlmmmkjkjgffeghgihhjkjkklmmmmnmlklkkllmllmljiiijlpppqqqqqqponmlmmnmnnoppooooooooooonnmnnmllllll
klmnnnooooooonnmkigeeghjkkkkklmnoponmllmmlmnnljgefehhiijjjjjkjklllkklkkkkklmmnnljiiikopqqqqqqqppnmmmmnnnooppponmmmnnoooooonnnnnmllll
ijklmmnoooooonmlkjhggghjjkjkklmnooonmllllopoonligffeegghhhhiihijjjjjjiiiiijjjjjihiijlppqqpqqqqpommmmmmlmnopppnnmllmnnoooooooppomlkkk
eeghjklnooonnnmmlkjihhhiiiijkllmnnonmllknppopnmljhfcffeeeeeggeghhhgihhghihhihhhghjkmopqqqlpqqqpomllllllmnoppomllmnnnnnnnmnooppomkkkj
ddcfehjkmnnnnnnnnmlkjiiiiiijkklmooonmkknopooopnnmkiefffffeeeffegggghggghijiihhiikmppqqqqqqqqqqponmmlllmnnoponmllnoooonmlmnnooomlkkjj
aaabdfgikmnnmnnnonmlkkkjjiijjklmnoonlkmnnoooppoooomljihgegefffegghghgghhijjjjklmopqqqqqqqqqqqpponnnmmmmnppplllmmoooonlllklmmoolkkkji
aabbdcfeijklllmnnnnmmlllkiiijjjkmoommmlmmnnopooppppoomligeffffghihiiihhiijkllnpppqqqqqqqqqqqpppooononmmoppollmmnoooonlkkjjkmopmjjjji
abdfefccfeghhijjllmmnmmmlkiiihijlmmonmllmlmnnnoooppoopolheeefeghiijjjjjijkmopppqqqqqqqqqqqqqppponnpponnppommlmmmnooomlkkjjjkmomjijhi
bbdccfcddcfgeghijjkkllmmmljiiiijkkmoommlkkmmmmmnmmoppppnlkiihhijjjkkkkkllmopqqqpqqqqqqqqqqqqpponnoppppoponmllmlmmmnnlkkkjjjkknmkjjih
bbdddbbbddcfeffeeeghijkmmlkjiiiiijlnnnmlllmmmmmmnnnoppooonmlkllllmlmlllopppqqqqqqqqqqqqqqqqqppnnoppqqpppommmlllmlmmmmllkkjiijklkkjhh
bbbabaaaaabbbbbdbbdceghjkllllkihhiklmnnllmmmmmmmnnnooppppoonnnoooonooonpppqqqqqqqqqqqqqqqqqqppnoppqqpppponmllllmlmmmmmnmljiiijklkjhg
aaaaaaaaaaaaaaaddaaabdcgikmnnmkighiklmnlllllllmllmmmnppppoooooppppoopppppqqqppppqppppqqqqqqqppoppqqppppponmlmlkklmmnooppnjhhijlmlihg
bdbdcdaaaaaaaaabbbbbbbcehjlnnmljhhijllmllkklkllmlklknpppoooooooppoooopppqqppppppppppppppqqqqqpppqqpppqpponllkkkkmnooppppmkijjklomjhg
geeeefcdaaaaaabdbdffccfgijlmmlmkhgikllmllkjjjklmllkklopommmnnooooonoppppppppppppppppoooppppppppqqppppqpponlkkkkmopppppomklkllllnmjii
jjjieffefddbbdccfegggghjkkllllmljhiklllllkkjijjklllkkmnmlllmnoponnnoppppppponppooopponnopppppppqppopqqppoonmlkmnpppqqpnmlmlmnonnljjj
iiiiefegghggccegghhhhijklllmmnnnljjlmmlklkkjjiijlmnmmmllllkmnpppnmnpppppponmnpoonnnoomnnnnoooooppoopppppooponmoppppqqpnlmmoppppomllm
iiiiighgiiiiggghihhhiijkkklllllllkllmnmmmmllkjjjlnoponlmmllmopppnnppppponmllmoonmmnoonnmmnnnmmoppoooopppppppoopppoppppomnopppponmmnn
kkjjiiklljijiiiiijijjjkkkllkjkkkllklmnmmlmmmmllmnnnoppnmlllmnnnonooonmmmllkkkmnnnnnnmllmnnmmmmoooonmmoopppppnopomoppoponnnooooooonon
hiikkklkjiiiiikkkjklljkllllkjjkmlllllllmlmnnmllmnmmnppmlnoommmnmmlmnmmnmllkkllmmnmmlllmnmmlmmmnnoonllmnooponllnmmnnooponmmmnnmnonmnn
kmljihhiiiiijkmmkjlmljllmlljklkkkllljkklklmmlkllkllmonkknmllmmljjjkmmonmmlkkkkllllkkkmmmmmllmlllmmmmlllmnnmlklmmmnnmmnnnmnmmmlmmllll
kllkijjijjjklmnmjklllmmmnmlknmklllkkklllmlmmkjjkkkjkmllklkkllkklmnmmnnmllkkjjkllmmkkkmmnnmmmlmmmmmnmlllllmmllnnnnonmllmnnnnnnmllllll
jjiiiiiijjkmnoonllmmnnmllljlmlmnnmlmmlmmmklljijjkklmnmkkklllkklmnnlklllllkkkkllmnnlllllmmlmmmmnnmmmllmmmmmllmmmmnnnnmmmmmnnnmmmmlmll
jjjhhikjkkkmnppollmmlllkkkklkjkmmmmnmlllkklljjkkkmlllkkkkkkllklmmmljjkkkklllllmmnmmmllllllnnnnnnmlllmnmmllllmmllmnnnmmmllllllmmmllll
kjjjjlnnlllmmnmmkkkkjjkkjjkkjjjllkkkjjjjiijjjjkkmmmlkkjjjjjkkkkklljijjjjkkklmmlmmlllkkjklkmmnnnnnnllllllllllmlmnnnllllllkkkkklllkllm

grestore

gsave
	LMAR TMAR translate
	1995 calendar
grestore

gsave
	CPRH CPRV moveto
	/Symbol findfont 8 scalefont setfont
	(\323) show % copyrightserif
	/Times-Roman findfont 8 scalefont setfont
	( 1995 Jolly Roger Savings and Loan, FSB) show
grestore

showpage


Back to ZBEN's home page.